Các chức năng của webmail

 - Hỗ trợ giao thức POP3, SMTP, IMAP4
 - Hỗ trợ giao diện tiếng Việt 
 - Chống thư rác, bom thư một cách hiệu quả
 - Sổ địa chỉ (address book) 
 - Giao diện đẹp, sáng sủa, dễ sử dụng
 - Dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi

Đăng nhập
Hãy nhập địa chỉ thư điện tử và mật khẩu để đăng nhập.
Địa chỉ thư:
Mật khẩu:
 

© 2012 Central Post and Telecommunication (CPT), run with Qmail based Hyperlogy mail server.
E-mail: info@cpt.gov.vn. Best view with 1024x768 or higher resolusion